Revalidatie na beroerte: quo vadis?

Revalidatie na beroerte: quo vadis?


16 november 2021

Onderzoek binnen het domein van de revalidatie na beroerte kent een duidelijke evolutie.
Verschillende nieuwe therapiemogelijkheden worden gepubliceerd die een duidelijke verbetering tonen, maar vaak met een kleine groep patiënten. Dikwijls wordt er dan echter van uitgegaan dat bij dit positief resultaat, dit dient geïntegreerd te worden in de behandeling. Hier moeten we echter voorzichtig zijn, want grotere studies die worden uitgevoerd tonen maar al te vaak een neutraal resultaat. In deze presentatie zullen hiervan een aantal voorbeelden gegeven worden, doorheen alle fasen na beroerte.

Spreker: Prof. dr. Geert Verheyden (K.U. Leuven). Hij is, binnen het departement Revalidatiewetenschappen, verbonden aan de onderzoeksgroep neurorevalidatie.

We danken alvast de firma Orthobility om als partner deze avond mogelijk te maken.

Bekijk de volledige kalender