UITGESTELD VOORJAAR 2021 Alternatieve patiëntenbevraging “Benadering van de patiënt/bewoner met betrekking tot transferts en globale manutentie”

UITGESTELD VOORJAAR 2021 Alternatieve patiëntenbevraging “Benadering van de patiënt/bewoner met betrekking tot transferts en globale manutentie”