UITGESTELD VOORJAAR 2021 Alternatieve patiëntenbevraging “Benadering van de patiënt/bewoner met betrekking tot transferts en globale manutentie”

UITGESTELD VOORJAAR 2021 Alternatieve patiëntenbevraging “Benadering van de patiënt/bewoner met betrekking tot transferts en globale manutentie”


26 november 2020

Leerdoelen:

  1. de deelnemers kennen de wettelijke bepalingen en de Vlaamse richtlijnen omtrent het hanteren van bewoners/patiënten
  2. de deelnemers kunnen het zorgplan/hef en tilprotocol correct invullen
  3. de deelnemers kennen de bijhorende testen om te komen tot een goed resultaat
  4. de deelnemers kunnen het management helpen bij het bepalen van welke en de daarbij horende hoeveelheid hulpmiddelen in functie van een optimaal gebruik bij bewoners/patiënten
  5. casussen worden besproken met als resultaat een correcte ergonomische oplossing voor bewoner/patiënt als zorgverlener

 

Lesgevers: Jean Van Hoornweder en Chris Callant

Plaats: nog te bepalen

Van zodra goedkeuring PQK worden de tickets geactiveerd.

Bekijk de volledige kalender