Veranderforum nr 4 ELZ Oostende-Bredene

Veranderforum nr 4 ELZ Oostende-Bredene


25 juni 2019

Start om 19u30 in de Conferentiezaal van het stadhuis van Oostende, Vindictivelaan 1. Inschrijven kan hier.

Wil u graag een stand van zaken krijgen, dan kan u aansluiten om 19u (indien u vorige keer hieraan deelnam, is dit overbodig).

Taken van de kandidaat-bestuurder:

  • In de eerste plaats zijn de bestuurders betrokken en stellen ze het collectieve belang voorop. De doelstellingen overstijgen het belang van de eigen beroepsgroep of organisatie.
  • Het zijn bestuurders die een draagvlak hebben binnen hun eigen beroepsgroep en de steun genieten van beroepsgroepen die geen eigen afgevaardigde hebben.
  • De Zorgraad is het orgaan dat de ELZ zal aansturen. Daarnaast zullen werkgroepen de uitgezette lijn in de praktijk uitwerken. In die werkgroepen zullen vertegenwoordigers van de betrokken beroepsgroepen noodzakelijk zijn om tot evenwichtige projecten te komen. Leden van de werkgroepen zijn niet noodzakelijk leden van de zorgraad.
  • De Zorgraad bestaat uit maximaal 25 mensen. Dit is al een grote groep mensen die elkaar moeten leren kennen om goed te kunnen samenwerken. Het is wenslijk dat de bestuurders maximaal aanwezig zijn op de vergaderingen. In de groep gaan stemmen op om een minimale aanwezigheid in het huishoudelijk reglement op te nemen.
  • De ELZ wordt een vzw. De bestuurders worden nominatief aangeduid. Een plaatsvervanger aanstellen kan, het is echter niet zinvol om een bestuursmandaat te verdelen over verschillende personen.
Conferentiezaal Stadhuis Oostende
Vindictivelaan 1
Oostende, 8310

Conferentiezaal Stadhuis Oostende
Vindictivelaan 1
Oostende, 8310

Bekijk de volledige kalender