Verwacht: Optimalisatie transmurale handrevalidatie bij majeure hand- en bovenste lidmaat traumata

Verwacht: Optimalisatie transmurale handrevalidatie bij majeure hand- en bovenste lidmaat traumata


22 mei 2024

Optimalisatie transmurale handrevalidatie bij majeure hand- en bovenste lidmaat traumata
Dr. Arne Decramer, Dr. Bert Vanmierlo, Mevr. Veerle Delobelle, Mevr. Nele Verheye (arts-kine-ergo AZ Delta).
22 mei 2024
20-22 uur
AZ Delta Torhout
Accreditatie:

Korte inhoud :Specialistische handrevalidatie na chirurgie is vaak een grote uitdaging en dit in het bijzonder voor majeure hand- en bovenste lidmaat traumata. Aan de hand van een aantal casussen worden de verschillende spelers in deze complexe keten besproken. Gaande van de specifieke anesthesiologische technieken en pijnstilling, 3D voorbereiding van de chirurgische ingreep, gebruik van correcte gips/bracing/ortheses, de onmiddellijke opstart van handrevalidatie intramuraal in ziekenhuisverband en de communicatie en transmurale overdracht met de perifere kinesist. Door interactie tijdens de presentatie is het het doel de samenwerking nog verder op punt te stellen.

AZ Delta Campus Torhout
Sint-Rembertlaan 21
Torhout, 8820
Bekijk locatie

AZ Delta Campus Torhout
Sint-Rembertlaan 21
Torhout, 8820

Bekijk de volledige kalender