Congres ‘Zorg ontmoet Technologie’, Brugge

WA Alternatieve patiëntenbevraging voor loontrekkenden "Multidisciplinaire benadering van de patiënt/ bewoner met betrekking tot positionering, transferts en globale manutentie."