Wijkhuis Xaverianen

WA - Conservatief traject bij claudicatio intermittens: claudicatiocare.be

WA - Conservatief traject bij claudicatio intermittens: claudicatiocare.be


13 december 2018

Claudicatio intermittens is een symptoom van een perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Het is een fase van PAV waar ten gevolge van arteriosclerose de bloedtoevoer naar de spieren van de onderste ledematen ‘relatief’ tekort schiet: er is geen pijn bij rust, maar bij stappen (of trappen) treedt pijn/moeheid/ander onaangenaam gevoel op dat de patiënt dwingt om te stoppen (bvb voor een etalage = ‘etalagebenen’).

Iédere medische richtlijn, zowel nationaal als internationaal, raadt bij dit probleem initieel een conservatief (= niet invasief) traject aan: cardiovasculair risicomanagement (door de huisarts) én gesuperviseerde oefentherapie bij de kinesitherapeut (Supervised Exercise Training of SET). In België wordt deze richtlijn bijna nooit gevolgd want de huisarts verwijst naar de vaatspecialist, die de patiënt een ingreep voorstelt (ballondilatatie of bypass). Ook na een dergelijke ingreep wordt zelden SET voorgeschreven.

Er zijn nochtans een aantal duidelijke voordelen aan het conservatieve traject: het arteriosclerotisch proces wordt ook op andere plaatsen afgeremd (ander been, coronairen, …), de fysieke conditie en QOL gaat erop vooruit, door de reglmatige contacten met de kinesitherapeut kan leefstijlverandering (roken, bewegen, voeding) beter worden aangebracht, geen operatief risico, minder financieel belastend voor de ziekteverzekering.

Met al deze info voorhanden heeft WVVK vzw (Wetenschappelijke Vereniging Vlaamse Kinesitherapeuten) het initatief genomen voor een multidisciplinaire implementatie genaamd "claudicatiocare.be". Met financiering (buiten het budget kinesitherapie) en logistieke steun van de overheid wordt de correcte info naar huisarts en vaatspecialist gebracht. Kinesitherapeuten, voornamelijk in de eerstelijn, worden opgeleid om de richtlijn dienaangaande (SET én coaching) correct toe te passen. De website maakt het gemakkelijk voor arts en patiënt om een bijgeschoold kinesitherapeut te vinden en er wordt gebruik gemaakt van een regisitratietool die de evolutie van de metingen bijhoudt en doorstuurt. De mogelijkheid wordt geboden om, in samenspraak met de huisarts, te verwijzen naar een dieetkundige of tabacoloog.

De kinesitherapeut heeft in dit traject dus wel duidelijk een centrale taak als oefenspecialist én begeleider.

Bruno Zwaenepoel is zelfstandig kinesitherapeut in AZ Jan Palfijn Gent, praktijkassistent pneumo-cardio Revaki Gent en bestuurder van WVVK vzw en PQK vzw

De lezing gaat door in het Wijkcentrum Xaverianen , Xaverianenstraat 1, 8200 Brugge , van 20-22u , accreditering aangevraagd.

Bekijk de volledige kalender

Online ticket sales for this Evenement are closed.