Wijkhuis Xaverianen

WA Alternatieve patiëntenbevraging voor loontrekkenden "Multidisciplinaire benadering van de patiënt/ bewoner met betrekking tot positionering, transferts en globale manutentie."

WA - Conservatief traject bij claudicatio intermittens: claudicatiocare.be