WA van 9 MEI 2023: Cortical Plasticity - TICKETS BESCHIKBAAR

WA van 9 MEI 2023: Cortical Plasticity - TICKETS BESCHIKBAAR


9 mei 2023

Cortical Plasticity
Collega Nicole Timmerman, Lic. Kinesitherapie met BBK Manuele Therapie - Docente MOT op rust
9 mei 2023
19:30 tot 22:30
ZOWE Brugge

Doelstellingen: theoretische opfrissing en training motorische vaardigheden, praktische toepassingen & hands-on demo’s voor veel voorkomende problemen in verschillende lichaamsregio’s.

Corticale plasticiteit is het vermogen van het zenuwstelsel om zichzelf functioneel én structureel aan te passen, tijdens de gehele ontwikkeling van embryo tot 4e levensfase, en dit zowel op het gebied van intellectuele leerprocessen als van motorische skills tijdens dagdagelijkse activiteiten en sportieve bewegingen. Na een beknopt overzicht van de hedendaagse neuro anatomische en neurowetenschappelijke inzichten, worden voorbeelden aangereikt van diverse oefenconcepten die gestoeld zijn op het optimaal toepassen en/of ontwikkelen van het plastisch vermogen. Na korte demonstraties van voorbeelden bij musculoskeletale en neurofysiologische stoornissen en beperkingen, al dan niet met chronisch karakter, zullen de deelnemers dit zelf in de praktijk uitvoeren en kritisch bespreken.

Referenties:

De neuro-anatomische en neurowetenschappelijke inzichten, die uit de referenties worden aangehaald, worden aan de hand van een aantal toepassingen in de revalidatie door de spreker naar voor gebracht. Deze toepassingen worden in onderzoek uitgeprobeerd in revalidatie en door de spreker naar voor gebracht.

E-learning

Bekijk de volledige kalender