WA - Zorg voor kwetsbare ouderen: multidisciplinair bekeken

WA - Zorg voor kwetsbare ouderen: multidisciplinair bekeken


23 april 2022

Inleiding:Onze Vlaamse bevolking vergrijst snel! 30% meer 65-plussers tegen 2050. De zorg voor ouderen gaat in de toekomst meer vanuit de thuissituatie gebeuren of met andere woorden, ouderenzorg wordt  “Ageing in Place!” Vlaanderen zal moeten investeren in een leeftijdsvriendelijke leefomgeving. Het multidisciplinair samenwerken om ouderen in de thuissituatie blijvend te kunnen verzorgen zal meer en meer een noodzakelijk gegeven worden. Op deze wetenschappelijke voormiddag wordt er naar de kwetsbare oudere gekeken vanuit het standpunt van drie verschillende eerstelijn zorgprofessionals. Kinesitherapie: de taak van de kinesitherapeut in het kader van valpreventie bij de kwetsbare oudere in de thuissituatie. Ergotherapie en ADL: Ergotherapie als actor binnen een interprofessionele aanpak van chronische zorgproblemen bij thuiswonende oudere personen.

Zorg voor kwetsbare ouderen: multidisciplinair bekeken
Jan Tessier - Sara Veramme - Leen De Coninck
23 april 2022
09:00 tot 12:00
VIVES – Brugge
08.00 - 09.00: onthaal, inschrijving en paasontbijt
09:00 uur: Verwelkoming
09:10 uur: Peter Pollet (KNWV) Inleiding over kwetsbaarheid
09:20 uur: Jan Tessier  (expert valpreventie bij ouderen EVV, KNWV) – Valpreventie 2.0
09:55 uur: Sara Veramme (lesgeefster verpleegkunde Vives)  - Observaties en aandachtspunten bij mensen met een (chronische) wonde
10:30 uur: Pauze – drankje, standbezoek
11:00 uur: Leen De Concinck (Ergotherapie/Gerontologie)  - Ergotherapie als actor binnen een interprofessionele aanpak van chronische zorgproblemen bij thuiswonende oudere personen
11:35 uur: Panel – vragenstelling olv Jean Van Hoornweder
Referentie:
  1. Di Pollina, L., Guessous, I., Petoud, V., Combescure, C., Buchs, B., Schaller, P., Kossovsky, M., & Gaspoz, J. M. (2017). Integrated care at home reduces unnecessary hospitalizations of community-dwelling frail older adults: a prospective controlled trial. BMC geriatrics17(1), 53. https://doi.org/10.1186/s12877-017-0449-9.
  2. De Coninck, L., De Vliegher, K., D’hanis, G., Schroyen, V., (2017) Multidisciplinaire richtlijn m.b.t. de samenwerking in de zorgverlening voor thuiswonende oudere personen met dementie en hun mantelzorgers. EBMPracticeNet Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn.
  3. Sempé, L., Billings, J., & Lloyd-Sherlock, P. (2019). Multidisciplinary interventions for reducing the avoidable displacement from home of frail older people: a systematic review. BMJ open9(11), e030687. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-030687
  4. A Systematic Review and Metanalysis of Exercise intervention for the treatment of Calf Muscle Pump impairment in individuals with Chronic Venous Insufficiency. Volume 63 - Issue 8 - August 2017 ISSN 1943-2720 | Wound Management & Prevention (hmpgloballearningnetwork.com)
  5. Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen – Milisen et al, 2017
  6. Wound antiseptics and European Guidelines for Antisceptic application in wound treatment. Zuzanna Łucja Babalska, Marzena Korbecka-Paczkowska and Tomasz M. Karpi ´nski. https://doi.org/10.3390/ph14121253

In samenwerking met Eventpartner

Bekijk de volledige kalender