Een protocol ondersteunt zorgverleners bij het uitvoeren van zorginhoudelijke handelingen, waarbij stap per stap wordt uitgelegd hoe deze moeten worden uitgevoerd.

Een zorgpad heeft tot doel om de zorg verleend door leden van een multidisciplinair team op elkaar af te stemmen voor een welbepaalde patiëntenpopulatie.

Een richtlijn is noch een protocol noch een zorgpad en ook geen dwingend voorschrift. Het is wel een middel om aan te geven welke handelingen de zorgverstrekker in een bepaalde volgorde, onder bepaalde omstandigheden kan verstrekken volgens evidence gebaseerde aanbevelingen en inzichten om een kwalitatief optimale zorg te verlenen. Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk gericht zijn op de ‘gemiddelde patiënt’ en de praktijk meestal complexer is dan in de richtlijn wordt weergegeven, kunnen – en moeten soms – zorgverleners in individuele gevallen afwijken van de aanbevelingen in de richtlijn.

Het protocol “obesitas” rolde op 2/2/2018 van de pers.

U kunt dit protocol online inkijken of downloaden op de website van LMN Brugge – Oostkust – Houtland.

Leden kunnen een schriftelijk exemplaar opvragen via telefoon (050/453528) of op http://www.zorgtrajectboh.be/

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brugge-Oostende-Houtland heeft een screenings- en behandelingsprotocol voor COPD opgesteld in samenwerking met de regionale pneumologen, huisartsen, verpleegkundigen, tabakologen, apothekers, diëtisten, kinesitherapeuten en het LOGO.
Klik hier om het protocol te openen.

Klik hier om de KNGF-richtlijn te openen

U kunt dit protocol online inkijken of downloaden op de website van LMN Brugge – Oostkust – Houtland. Jammer genoeg werd het belang van de kinesitherapeut /kinecoach diabetes type 2 niet in dit protocol vermeld…..

Leden kunnen een schriftelijk exemplaar opvragen via telefoon (050/453528) of op http://www.zorgtrajectboh.be/

De oorzaak van ‘claudicatio intermittens’ of etalagebenen in de volksmond, is een perifeer arterieel vaatlijden (PAV). De eerste keus behandeling bij etalagebenen is gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gesuperviseerde looptherapie leidt tot een verbetering in loopafstand, die vergelijkbaar is met de verbetering die behaald wordt middels  een invasieve behandeling (‘dotter’ of een bypass operatie). Daarnaast verbetert de kwaliteit van leven en algemene conditie van patiënten, door de actievere leefstijl. 

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek en de opleiding tot claudicatiotherapeut kan u vinden op www.etalagebenen.nl  en www.claudicatiocare.be