Latest Covid News

Voor de herfststrategie 2023 tegen COVID-19 volgt Vlaanderen het advies van de Hoge Gezondheidsraad nauw op. Aan de risicogroepen wordt het vaccin aanbevolen. Het gaat om

  • iedereen van 65 jaar of ouder of in langdurige zorg,
  • personen met eerder vastgestelde comorbiditeiten,
  • alle personen met een verzwakte weerstand,
  • zwangere vrouwen
  • en alle personen werkzaam in de zorgsector in en buiten zorginstellingen.

In totaal gaat dit om circa 2 miljoen prioritaire personen. Voor hen wordt het aanbevolen dat zij zich vaccineren met het COVID-19 vaccin. Voor andere individuele personen zoals min 65-jarigen zonder onderliggende ziekten, is vaccinatie niet specifiek aanbevolen maar staat het hen vrij om zich te laten vaccineren.

Er komen geen grote Vlaamse vaccinatiecentra. Er zullen ook geen centraal uitgestuurde uitnodigingen komen. Lokaal kan de huisarts wel beslissen om informatie naar de patiënten te sturen. De vaccins zullen worden toegediend via het circuit van de eerstelijnsgezondheidssector: huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, de arbeidsartsen en de coördinerend raadgevend arts (CRA) in de woonzorgcentra.

Er wordt verwacht dat er tussen midden september 2023 en begin november 2023 gevaccineerd kan worden. Eerst komen de inwoners van de woonzorgcentra aan de beurt en ook de meest kwetsbaren die hiervoor zelf een afspraak maken bij hun (huis)arts of apotheker. Daarna volgen de andere prioritaire doelgroepen. Daarbij wordt steeds het laatste beschikbare vaccin gebruikt. Van zodra er een aangepast vaccin aan de huidige virusvariant beschikbaar is, zal er overgeschakeld worden naar het nieuwste vaccin.

Wie dat wenst, kan in samenspraak met zijn of haar arts of zorgverstrekker er ook voor kiezen om gelijktijdig het griepvaccin te ontvangen.

Alles over COVID-vaccinatie leest u op www.laatjevaccineren.be

Het corona-virus houdt iedereen in de ban
of moeten we zeggen in bedwang …..Een overzicht vanaf het begin. 

  1. Tijdens de coronacrisis heeft KNWV haar maatschappelijke rol naar de burgers en patiënten toe waargenomen door als ambassadeur op te treden en adviezen van de overheden , de epidemiologische instellingen ea mee te delen (zie onder) .
  2. KNWV nam haar verantwoordelijkheid in haar kringregio en fungeerde als liaison voor onze beroepsgroep.
  3. KNWV heeft van in den beginne gezorgd voor de bedeling van mondmaskers tegen democratische prijzen.

4. Fysieke bescherming voor uzelf én uw patiënten

Als kinesitherapeut komt u met de patiënt in fysiek contact tijdens de behandeling en het is dan ook belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen.
Betrouwbare en zorgsector-gerichte informatie zijn te vinden op:

5. Advies, coaching, educatie en hulp aan patiënten en burgers

Als zorgverstrekker kan u aan uw bezorgde patiënten de nodige adviezen en informatie verstrekken over de maatregelen en de bescherming die ze dienen te nemen.
Zowel op federaal , gewestelijk als lokaal vlak werden extra hulp- en zorgmaatregelen in het leven geroepen voor hulpbehoevenden, alleenstaanden, anderstaligen, slechthorenden ea,

Onderstaande informatie wordt steeds asap geupdated en/of aangevuld.

Federale informatie voor burgers.

Volgende telefoonnummers zijn beschikbaar:

Voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689
Voor vragen over economie : 0800/120.33

Gewestelijke informatie omtrent COVID-19

voor anderstaligen en slechthorenden

van het Agentschap Zorg en Gezondheid

van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Sociaal isolement tegengaan

Samana biedt ondersteuning en praktische bijstand onder vorm van informatie over contactmogelijkheden, hulp bij boodschappen en een mantelzorgtelefoon.

Psychische klachten als gevolg van deze pandemie.

Het Psychiatrische Expertiseteam (PET) blijft tijdens de corona crisis bereikbaar voor cliënten en patiënten op https://psychiatrischexpertiseteam.be

Een protocol ondersteunt zorgverleners bij het uitvoeren van zorginhoudelijke handelingen, waarbij stap per stap wordt uitgelegd hoe deze moeten worden uitgevoerd.

Een zorgpad heeft tot doel om de zorg verleend door leden van een multidisciplinair team op elkaar af te stemmen voor een welbepaalde patiëntenpopulatie.

Een richtlijn is noch een protocol noch een zorgpad en ook geen dwingend voorschrift. Het is wel een middel om aan te geven welke handelingen de zorgverstrekker in een bepaalde volgorde, onder bepaalde omstandigheden kan verstrekken volgens evidence gebaseerde aanbevelingen en inzichten om een kwalitatief optimale zorg te verlenen. Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk gericht zijn op de ‘gemiddelde patiënt’ en de praktijk meestal complexer is dan in de richtlijn wordt weergegeven, kunnen – en moeten soms – zorgverleners in individuele gevallen afwijken van de aanbevelingen in de richtlijn.

Het protocol “obesitas” rolde op 2/2/2018 van de pers.

U kunt dit protocol online inkijken of downloaden op de website van LMN Brugge – Oostkust – Houtland.

Leden kunnen een schriftelijk exemplaar opvragen via telefoon (050/453528) of op http://www.zorgtrajectboh.be/

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brugge-Oostende-Houtland heeft een screenings- en behandelingsprotocol voor COPD opgesteld in samenwerking met de regionale pneumologen, huisartsen, verpleegkundigen, tabakologen, apothekers, diëtisten, kinesitherapeuten en het LOGO.
Klik hier om het protocol te openen.

Klik hier om de KNGF-richtlijn te openen

U kunt dit protocol online inkijken of downloaden op de website van LMN Brugge – Oostkust – Houtland. Jammer genoeg werd het belang van de kinesitherapeut /kinecoach diabetes type 2 niet in dit protocol vermeld…..

Leden kunnen een schriftelijk exemplaar opvragen via telefoon (050/453528) of op http://www.zorgtrajectboh.be/

De oorzaak van ‘claudicatio intermittens’ of etalagebenen in de volksmond, is een perifeer arterieel vaatlijden (PAV). De eerste keus behandeling bij etalagebenen is gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gesuperviseerde looptherapie leidt tot een verbetering in loopafstand, die vergelijkbaar is met de verbetering die behaald wordt middels  een invasieve behandeling (‘dotter’ of een bypass operatie). Daarnaast verbetert de kwaliteit van leven en algemene conditie van patiënten, door de actievere leefstijl. 

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek en de opleiding tot claudicatiotherapeut kan u vinden op www.etalagebenen.nl  en www.claudicatiocare.be

KNWV besteedt op haar website diverse pagina’s aan en berichten over valpreventie thuis, in WZC’s ea 

Dé webpagina : https://www.knwv.be/valpreventie/

BE-EMPOWERed – project in Eerstelijnszone Brugge: https://www.valpreventie.be/be-empowered-pilootproject

Digi Rehab :https://www.knwv.be/digirehab-een-unieke-digitale-trainingstool/