Categorie: Geen categorie

DigiRehab

Van maart 2022 tot maart 2023 sloegen KU Leuven – Brugge, het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen (WGK) en Mintus de handen in elkaar voor Digirehab, een smartphone- en web-based applicatie in de ouderenzorg.

Meer info op https://www.knwv.be/digirehab-een-unieke-digitale-trainingstool/

(de)conventioneren tot 29 maart 2023

Rondschrijven naar leden

Beste collega’s,
Op 28 februari ontving u van het RIZIV de melding dat u de “Wijzigingsclausule overeenkomst kinesitherapeuten 2023” in uw eHealthBox en op het ProGezondheid-portaal kon raadplegen.

KNWV kreeg de vraag om het initiatief van alle provinciale Vlaamse koepels tot massale deconventionering  bekend te maken onder haar leden. Uw conventiestatus kan immers aangepast worden tot  29 maart 2023 op www.progezondheid.be. Open eerst de webtoepassing, vervolgens ga je naar uw profiel , dan Conventiestatus en Beheren.

Afhankelijk van uw professionele status kan u meer info vinden van het Initiatief van de Provinciale koepels op de KNWV website

  • u bent instellingsgebonden kinesitherapeut https://www.knwv.be/wp-content/uploads/2023/03/Brief-deconventieactie-therapeut-instelling.pdf
  • u bent gepensioneerd kinesitherapeut https://www.knwv.be/wp-content/uploads/2023/03/Brief-deconventieactie-gepensioneerde-therapeut.pdf
  • u bent zelfstandig kinesitherapeut https://www.knwv.be/wp-content/uploads/2023/03/Brief-deconventieactie-zelfstandige-kinesitherapeut.pdf

Collegiale groeten

Voorzitter Jean Van Hoornweder

Multi-disciplinair symposium “Valpreventie: samen naar beter!” in ELZ Houtland Polder

Noteer alvast 9 maart 2023 in uw agenda want dan organiseert  ELZ Houtland-Polder een multidisciplinair symposium rond “Valpreventie: samen naar beter !”

Omdat uw kinekring KNWV uw professionele en socio-economische belangen – als verplichte partner-  in 5 eerstelijnszones behartigt, verneemt zij uiteraard als eerste alle nieuwtjes uit die zones.

U zal pas in latere instantie alle details over dit symposium kunnen terugvinden op de website van ELZ Houtland-Polder https://eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-houtland-en-polder.

De contactgegevens van onze gemandateerde KNWV-bestuurders in de 5 ELZ-zones staan vermeld op https://www.knwv.be/eerstelijnszones/