Categorie: Geen categorie

Kinesitherapeut kan ook verwijzen naar BOV-coach

Sinds 1 september 2021 is de ELZ Brugge, met als trekker KNWV, de enige West-Vlaamse pilootregio, waar er een verbreding van de verwijzers is doorgevoerd. De kinesitherapeut kan nu ook, naast de diëtist, psycholoog, apotheker, verpleegkundige en maatschappelijk en sociaal werker, rechtstreeks doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach, zonder tussenkomst van de arts. Dit is een duidelijke meerwaarde en bevestigt de maatschappelijke rol van de kinesitherapeut om de patiënt op langere termijn gezond te houden, zelfs al ligt dat buiten de initiële hulpvraag. Lees meer

ELZ Houtland en Polder: COVID19

Beste partner,
Beste hulp- en zorgverlener,

Info vanuit de lokale besturen/triagepunten

Triagepunt Ichtegem/Koekelare: telefonisch onthaal op dinsdag- en donderdagnamiddag van 13u tot 18u en op woensdag- en vrijdagvoormiddag van 08u30 tot 13u00.
Triagepunt Torhout: voor meer informatie over de werking, klik op deze link.


Info over het Schakelzorgcentrum

De ziekenhuizen vangen veel COVID-19-patiënten op. Het is belangrijk dat zij over voldoende bedden blijven beschikken. Daarom worden er schakelzorgcentra opgericht. Een schakelzorgcentrum voorziet een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie, met de nodige flexibiliteit. Door het oprichten van schakelzorgcentra wordt de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van niet-essentiële opnames. Ook de situatie in de woonzorgcentra wordt gemonitord.
Voor eerstelijnszone Houtland en Polder ligt het schakelzorgcentrum in Zuienkerke (Polderzicht), dit schakelzorgcentrum zal ook de eerstelijnszones Oostkust, Oostende-Bredene, Brugge en WE40 bedienen. Het schakelzorgcentrum wordt operationeel als de ziekenhuizen en hun netwerk dreigen vol te stromen. Daar is vandaag nog geen nood aan. Ook elders in de provincie kunnen dan schakelzorgcentra open gaan. Mogelijks gebeurt dit gradueel. Momenteel wordt er druk geschreven aan een draaiboek. Na afwerking van het draaiboek zouden alle procedures in kaart gebracht zijn. Opstart zou dan op enkele dagen mogelijk zijn.


Praktijkcursus ‘omgaan met Covid-19-patiënten’ voor zorgverleners en mantelzorgers

De bacheloropleiding verpleegkunde aan HoWest ontwikkelde samen met BEFEZO, het NVKVV en in overleg met het kabinet van Vlaams minister Beke een praktijkcursus ‘hoe veilig omgaan met COVID-19-patiënten’.
De cursussen bieden o.a. een antwoord op volgende vragen :
Hoe ga je een kamer van een besmette patiënt binnen?
Hoe gebruik je een mondmasker veilig?
Hoe neem je de polsslag of bloeddruk van een Covid19-patiënt?
Hoe gebruik je handschoenen en verwijder je ze op een juiste manier?
Hoe vaak en hoe ontsmet je je handen?
Alle informatie kun je hier raadplegen.


Nieuws vanuit het psychosociale coördinatiecomité Vlaanderen

Ook zij verspreiden heel wat interessante informatie naar psychosociale hulpverleners tijdens deze crisisperiode. In bijlage hun nieuwsbrief 4 PSCC.


Nieuws van de partners

Info vanuit VIVEL – COVID-19 Eerstelijnsbarometer
Zoals reeds in een eerdere nieuwsbrief aangekondigd, heeft het Vlaams Instituut Voor Eerste Lijn (VIVEL) een monitoringsinstrument, nl. de COVID-19 Eerstelijnsbarometer voor het registreren van de huidige werkbelasting en de tekorten/overschotten aan beschermingsmaterialen. Dit kan ingevuld worden door volgende beroepsgroepen: thuisverpleegkundigen, diensten gezinszorg, huisartsen, triageposten, CRA’s, apothekers en vroedvrouwen via het Elektronisch Medisch Dossier of healthdata.be. Deze informatie komt ook bij de eerstelijnszone terecht, zo kunnen wij gericht en overkoepeld actie ondernemen wanneer dit nodig zou blijken. Een warme oproep om dit in te vullen.

Diensten maatschappelijk werk:
In de vorige communicatie vanuit de diensten maatschappelijk werk is een foutje geslopen m.b.t. de gegevens van Partena: tel. 09 269 85 77, te bereiken via dmw@partena-ziekenfonds.be.

Diabeteseducatie
Om tijdens de Covid-19-crisis tegemoet te komen aan de nood aan diabeteseducatie, nemen we tijdelijke maatregelen in het kader van de eerstelijns diabeteseducatie. Deze maatregelen laten videoconsultaties toe voor diabeteseducatoren bij patiënten met zorgtraject diabetes type 2 en voor diabeteseducatoren, diëtisten, apothekers en verpleegkundigen bij patiënten met ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’. Deze maatregelen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 14 maart 2020. De terugbetaling van diabeteseducatie vanop afstand heeft als doel 2 verstrekkingen diabeteseducatie te garanderen voor mensen, zonder dat ze zich fysiek moeten verplaatsen.
Meer info: https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/diabeteseducatie-1ste-lijn-videoconsultatie.aspx

Bedankt voor de dagelijkse inspanningen die iedereen blijft leveren!

Hartelijke groeten,
Kaatje Loeys
Voor ELZ Houtland en Polder

Eerstelijnszone Oostende-Bredene : COVID-19

Beste partner van eerstelijnszone Oostende-Bredene

Graag informeren wij jullie over onderstaande zaken.

Schakelzorgcentrum 

De ziekenhuizen zullen de komende weken veel COVID-19-patiënten moeten opvangen. Het is belangrijk dat zij over voldoende bedden kunnen blijven beschikken. Daarom worden er schakelzorgcentra opgericht.

Een schakelzorgcentrum voorziet een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie, met de nodige flexibiliteit. Door het oprichten van schakelzorgcentra wordt de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van niet-essentiële opnames.

Voor eerstelijnszone Oostende-Bredene ligt het schakelzorgcentrum in Zuienkerke (Polderzicht), dit schakelzorgcentrum zal ook de eerstelijnszones Oostkust, Houtland en Polder, Brugge en WE40 bedienen. Het schakelzorgcentrum wordt pas operationeel als de ziekenhuizen en hun netwerk dreigen vol te stromen. Er is vandaag nog geen nood aan.

COVID-19 Eerstelijnsbarometer 

Het Vlaams Instituut Voor Eerste Lijn (VIVEL) heeft een monitoringsinstrument, nl. de COVID-19 Eerstelijnsbarometer voor oa. het registreren van de huidige werkbelasting, maar ook voor het registreren van de tekorten aan beschermingsmaterialen. Dit kan ingevuld worden door volgende beroepsgroepen: thuisverpleegkundigen, diensten gezinszorg,  huisartsen, triageposten, CRA’s, apothekers en vroedvrouwen via het Elektronisch Medisch Dossier of healthdata.be. Deze informatie komt ook bij de eerstelijnzone terecht, zo kunnen wij gericht actie ondernemen. Een warme oproep aan allen om dit in te vullen.

Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

Het zijn vreemde en drukke tijden voor ons allen. Vanuit de Diensten Maatschappelijk Werk willen wij duidelijk communiceren dat wij onze rol als toegangspoort voor ondersteunings- en zorgvragen nog steeds ten volle opnemen. Werking DMW West-Vlaanderen.docx (151 kB)

Praktijkcursus ‘omgaan met Covid-19-patiënten’ voor zorgverleners en mantelzorgers

De bacheloropleiding Verpleegkunde aan Howest ontwikkelde samen met BEFEZO, het NVKVV en in overleg met het kabinet van Vlaams minister Beke een praktijkcursus ‘hoe veilig omgaan met COVID-19-patiënten’.

De cursussen bieden o.a. een antwoord op volgende vragen :

 • Hoe ga je een kamer van een besmette patiënt binnen?
 • Hoe gebruik je een mondmasker veilig?
 • Hoe neem je de polsslag of bloeddruk van een Covid19-patiënt?
 • Hoe gebruik je handschoenen en verwijder je ze op een juiste manier?
 • Hoe vaak en hoe ontsmet je je handen?

Alle informatie kun je hier raadplegen. 

Website eerstelijnszone 

Heel wat partners doen grote inspanningen om in deze tijden de nodige ondersteuning te blijven geven. Alle informatie kun je terugvinden op de website van de eerstelijnszone. We vullen deze regelmatig aan, stuur gerust ook informatie over jouw organisatie door! https://www.eerstelijnszone.be/overzicht-informatie-covid-19-corona-in-oostende-bredene

Houd jullie goed en geef zeker een seintje bij vragen!
Vriendelijke groeten

Marie Vandevivere
Eerstelijnszone Oostende-Bredene
0493 43 97 99

 

 

 

Ontsmettingsproduct

De COOP apotheken kregen een grote vraag van oa kinesisten voor handontsmetting. Gezien de standaard leveranciers vaak in stockbreuk waren, zijn zij een eigenproductie gestart in de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Voor de gezondheidszorg zijn de COOP apotheken in staat via haar lokale apotheken, 5l flessen vloeibare handontsmetting te verdelen. De ontsmetting wordt samengesteld volgens de richtlijnen van het WHO. Deze kunnen we op de markt zetten aan €75/ 5l incl. BTW (6%) met 10% korting. Dit wordt enkel aangeboden voor beroepen die zich in een risicosituatie bevinden. Indien u de nodige documenten ingevuld naar uw dichtstbijzijnde COOP apotheek stuurt kunt u daar enkele dagen later uw bestelling ophalen.

Riziv Alert 03/04/2020

COVID-19 : uitzonderlijke maatregelen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Terugbetalingsvoorwaarden opsporingstesten naar het coronavirus tijdens de COVID-19-pandemie

Eerder vroegen we de laboratoria om hun facturatie van de COVID-19-testen on hold te zetten. Hierbij de nodige info over de terugbetalingsvoorwaarden van deze testen.
De testen zijn volledig terugbetaald wanneer ze gebeuren volgens de richtlijnen van Sciensano en wanneer het laboratorium voldoet aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden.

Ook de nieuwe snelle antigentesten zullen we onder bepaalde voorwaarden terugbetalen.

De serologische testen zullen vermoedelijk in een volgende fase een belangrijke rol krijgen.
Voorlopig zijn er nog geen duidelijke praktijkrichtlijnen voor het gebruik ervan. Pas als deze richtlijnen bekend gemaakt worden door Sciensano zal er ook een terugbetaling voor deze testen voorzien worden.

Vergoedingen voor triagecentra COVID-19

Triagecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19. Zij doen dat na verwijzing door een arts. De verzekering voor geneeskundige verzorging steunt deze centra en voorziet een aantal vergoedingen voor dergelijke centra: voor de opstart en de dagelijkse coördinatie, voor de fysieke onderzoeken van de patiënten en voor de verpleegkundige en administratieve ondersteuning.

Hierbij het bedrag van deze vergoedingen en de manier om ze aan te rekenen aan de ziekteverzekering.

Continuïteit van de logopedische zorg: verstrekkingen op afstand in de context van de COVID-19-crisis

We willen de continuïteit van de logopedische zorg tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels van de sociale distantiëring. Daarom passen we de regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan, zodat bepaalde logopedieverstrekkingen mogelijk zijn vanop afstand, zonder fysieke aanwezigheid van de logopedist.
De maatregel is van toepassing vanaf 14 maart en gedurende de hele COVID-19-crisis.

Continuïteit tandheelkundige zorg: telefonisch advies met eventuele doorverwijzing tijdens de COVID-19 crisis

Voor de continuïteit van de zorg en het accuraat begeleiden van de patiënt naar de beschikbare tandheelkundige zorg is het aangewezen om tijdens de periode van de COVID19 maatregelen een specifieke verstrekking in te voeren voor telefonisch advies en eventuele doorverwijzing. Deze aanpak voor zorg op afstand geldt vanaf 14 maart  2020 en tot zolang de crisisperiode duurt.

Continuïteit kinesitherapie: verzorging op afstand tijdens de COVID-19-maatregelen

Voor de continuïteit van de zorg en het stabiliseren of verbeteren van de gezondheidstoestand van de patiënt is het aangewezen om tijdens de periode van de COVID19 maatregelen kinesitherapeutische verzorging ondersteund door videoconsult of telefonisch consult mogelijk te maken, kortom zorg op afstand.

Deze maatregel geldt vanaf 14 maart en tot zolang de crisisperiode duurt.

Continuïteit van ergotherapie via videoconsultatie en verlenging van de periode van tussenkomst van de ziekteverzekering

Extra maatregelen om de continuïteit van de zorg te waarborgen: videoconsultaties ergotherapie, voor patiënten die volgens de huidige reglementering voor een tussenkomst in ergotherapieverstrekkingen in aanmerking komen. Patiënten kunnen tijdelijk ook voor 12 maanden ergotherapie in aanmerking komen in plaats van de 6 maanden die de huidige reglementering voorziet. Deze maatregelen gelden vanaf 14 maart 2020. 

Continuïteit van pre- en postnatale zorg: verzorging op afstand tijdens de COVID-19-maatregelen

Voor het garanderen van de nodige zorg voor de (aanstaande) moeder en het kind, zelfs tijdens de COVID-19 crisis en met de nodige voorzorgsmaatregelen Daarom passen we de regels aan van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bepaalde vertrekkingen  door vroedvrouwen zijn mogelijk op afstand.

Deze maatregelen zijn geldig vanaf 14 maart tot het einde van deze crisisperiode.

Continuïteit in onze alternatieve zorgvormen voor ouderen (Protocol 3): Consultatie op afstand en verlenging van de periodes

In de context van de Covid-19-crisis is het belangrijk dat de ouderen met complexe noden inzake zorg en thuishulp verder kunnen genieten van de best mogelijke zorg. Om hieraan te kunnen beantwoorden en rekening houdend met de afstandsregels, heeft het Riziv tijdelijke maatregelen getroffen met betrekking tot de verschillende verstrekkingen die mogelijk zijn op afstand in het kader van de Protocol 3-overeenkomst.

Continuïteit van de geestelijke gezondheidszorg: verstrekkingen op afstand voor psychiaters en kinderpsychiaters

Patiënten met psychiatrische of psychotherapeutische follow-up kunnen hun behandeling slechts zelden opschorten zonder ernstig risico voor hun geestelijke gezondheid. De COVID-19-crisis maakt dat risico voor de meest kwetsbare personen nog groter. Om de continuïteit van de zorg te kunnen verzekeren tijdens de crisis zijn de regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aangepast waardoor zorg op afstand mogelijk is voor psychiaters en kinderpsychiaters.

Diabeteseducatie in de eerste lijn: continuïteit van de zorg mogelijk via videoconsultatie

Diabeteseducatie is mogelijk via videoconsultaties voor: patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 en patiënten met een ‘Opvolging van een patiënten met diabetes type 2/ voortraject’. Deze maatregelen voor diabeteseducatoren gelden vanaf 14 maart 2020.

Continuïteit diëtetiek via videoconsultatie voor patiënten met een zorgtraject

Om tijdens de COVID-19-crisis tegemoet te komen aan de nood aan diëtetiek, nemen we een tijdelijke maatregel voor patiënten met een zorgtraject  en patiënten met een ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’.
Tijdelijk zijn voor deze verstrekkingen videoconsultaties mogelijk voor diëtetiek en dat met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 14 maart 2020.

 

UPDATE 2/4/2020, maatregelen binnen Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke en Beernem

partners,

Hierbij de nieuwe update.

Alle voorgaande informatie is op onze website te vinden: https://www.eerstelijnszone.be/overzicht-informatie-covid-19-corona-in-elz-we40

INFORMATIE VAN PARTNERS

 

 • Info vanuit Psychiatrisch Expertise Team (PET):
  • PET organiseert een gratis Webinar met als thema: “Hoe omgaan met verhoogde psychische kwetsbaarheid bij cliënten in tijden van corona”. Inschrijven via bart.desaeger@cgg.be. Eens ingeschreven krijgt u de nodige toegangscodes.
  • Data: donderdag 2 april 2020 en vrijdag 3 april 2020, telkens tussen 12u en 13u.
 • Info vanuit de Regionale psychologenkring Brugge – WE40 – Oostkust:

 

  • De Coronacrisis treft ons allen. Zeker in deze moeilijke periode is psychologische begeleiding noodzakelijk. Aanvullend op het aanbod dat de ELZ Brugge eerder deze week al kenbaar maakte, neemt de Regionale Psychologenkring Brugge-WE40-Oostkust het initiatief om gratis ondersteuning te bieden voor mensen die in de zorg werken.

De druk op artsen, verpleegkundigen, en ook begeleiders van leefgroepen, woonzorgcentra, enz. is zeer groot. Naast de hoge werkdruk weegt de noodzaak om te blijven werken in hun organisatie zwaar door, ondermeer omdat hierdoor telkens het risico op besmetting in hun eigen gezin wordt verhoogd. Dit zal de komende periode alleen maar toenemen. Ziekenhuizen hebben vaak al een intern beleid om hun medewerkers te ondersteunen, maar andere sectoren uit de zorg veel minder.

Het aanbod zal bestaan uit drie gratis online- of telefoongesprekken voor zorgverleners. We sluiten ons hiermee aan bij het initiatief van Zorgnet waar de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen aan meewerkt. Iets meer dan 25 psychologen zijn nu al bereid om zich hiervoor te engageren. Zij doen dit uit solidariteit met iedereen die op dit moment in de frontlinie staat. Hun gegevens zijn te vinden op de site van de Regionale Psychologenkring: www.psychologenkringbrugge.be Wij hopen op deze manier ons steentje te kunnen bijdragen om deze lastige periode draaglijk te houden.
Met vriendelijke groet,
Namens de Regionele Psychologenkring Brugge – WE40 – Oostkust,
Ivo Opstaele – Hannes Verdru – Bernard van Steenkiste – Barbara Delagrange – Annemarie Makay

 • Info vanuit vrij CLB Houtland (Torhout – Zedelgem – Ichtegem – Koekelare – Kortemark – Ruddervoorde – Lichtervelde – Zwevezele):

 

  • CLB-aanbod Paasvakantie
   • De CLB-chat is tijdens de Corona crisis 4 dagen per week (ma-do) van 14.00 tot 21.00 uur paraat voor leerlingen en ouders. Ook tijdens de Paasvakantie.
   • Vrij CLB Houtland voorziet tijdens de Paasvakantie (m.u.v. Paasmaandag) een telefoonpermanentie via ons nummer 050 / 23 15 17. Beeldbellen of chatten kan ook.

Bedankt aan allen voor alle inspanningen in deze moeilijke tijden!

Stuur deze mail gerust door aan uw collega’s.

Met vriendelijke groeten,

Eerstelijnszone WE40

 

Covid19 – informatie vanuit de overheden en partners

Beste partner
Beste hulp- en zorgverlener,

Informatie vanuit het RIZIV

Ook overschotten worden verzameld (voor privépersonen, bedrijven).

Informatie vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid

Info vanuit Federis, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Meer info via https://fedris.be/nl/news#news-2696

Informatie van partners

Niet alle onderwerpen zijn al volledig uitgewerkt, maar wordt constant geüpdatet.

   • Tijdsinvestering: 1-2 uur
   • Doelgroep: Personen met een rol in psychosociale opvang tijdens COVID-19. Bijvoorbeeld: opvang en coaching van zorgverleners, collega’s en/of burgers.
   • Achtergrond: Men gaat ervan uit dat je als lezer over een basiskennis psychosociaal welzijn beschikt.
 • Multidisciplinair Overleg

 

In tegenstelling tot wat eerder vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gecommuniceerd werd gaat de overgangsperiode voor MO-registratie pas in vanaf 01/05/2020. (Ter info: de overheid spreekt vanaf nu van MO ipv MDO als afkorting voor multidisciplinair overleg.)

Deze uitstelmaatregelen zijn er gekomen omwille van het coronavirus. Concreet wil dit zeggen dat MDO-overleggen (GDT en OPP) die doorgaan t.e.m. 30 april 2020 mogen opgestuurd worden naar het SEL, wij blijven deze registreren en facturen. De uiterste datum van indienen wordt daardoor ook met een maand verlengd en de documenten kunnen ingediend worden tot 30 mei 2020.

  • Voor Kortemark: mailen naar info@sel-mwvl.be
  • Voor Torhout, Koekelare en Ichtegem: mailen naar info@selbrugge.be
  • Voor Gistel en Oudenburg, mailen naar marie.vandevivere@oostende.be
 • WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid)
  • In urgentiesituaties (levensbedreigend, onmiddellijke hulp nodig) verwijzen we nog steeds door naar spoeddiensten van de algemene ziekenhuizen, politie, ambulance of EPSI (enkel +15 jaar).
  • Bij crisissituaties (niet-levensbedreigend) vragen we om eerst na te gaan of reeds betrokken partners de crisis mee kunnen helpen opvangen. Enkel indien de crisisvraag de expertise en draagkracht van het bestaande netwerk overstijgt, kan er gebeld worden naar het Crisismeldpunt Minderjarigen West-Vlaanderen (050/33.77.40). De crisismeldpuntmedewerker zal in samenspraak met u bekijken welke hulp aangewezen is. Als aanmelder breng je minstens de ouders en de jongere op de hoogte van de aanmelding. De volgende stappen zullen door de meldpuntmedewerker samen met u bekeken worden:
 • De WINGG-partners blijven ijveren voor zorgcontinuïteit tijdens de COVID-19 (corona)crisis. Je kan zoals voorheen bij ons terecht met allerlei vragen over kinderen en jongeren die problemen hebben op vlak van geestelijke gezondheid.
 1. Vraagverheldering
 2. Bevraging toestemming ouders en kind/jongere
 3. Crisisconsult en/of toe leiden naar mobiele hulp, dagbehandeling of crisisopname.
  • In zorgwekkende situaties (niet crisis) kan je terecht bij Crosslink (zie flyer in bijlage) met vragen over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) probleem op vlak van geestelijke gezondheid. Neem zeker ook contact met ons op wanneer je geconfronteerd wordt met cliënten die psychische klachten vertonen ten gevolge van deze crisis. Wij zorgen voor onmiddellijk advies, consult of toeleiding naar behandeling. Ook al worden fysieke contacten sterk beperkt, de gesprekken gaan verder door via telefoon of videogesprek:
   • Voor Zuid-West-Vlaanderen bereikbaar op 051/69.10.61 op di/woe/do van 10u tot 12u.
   • Voor Noord-West-Vlaanderen (tot 16 jaar) bereikbaar op 051/69.10.60 op ma/di/vrij van 10u30 tot 12u30.
   • Voor Noord-West-Vlaanderen (vanaf 16 jaar) via PET, zie contactgegevens op https://psychiatrischexpertiseteam.be/
   • Voor behandelingen kan je nog steeds terecht bij de partners in de ambulante (CGG, CAR, drughulpverlening), de mobiele (WINGG Care of WINGG Ampel) of de residentiële diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie, zij het dat ook zij hun fysieke aanbod beperken of aanpassen aan de huidige omstandigheden.
  • VIVEL – ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’
  • De monitoring bij de huisartsen (praktijken, CRA en triageposten) was reeds gestart op donderdag 19 maart. Ondertussen is deze verder op punt gesteld, worden er persoonlijke mails verstuurd naar de kringvoorzitters, en nemen meer en meer huisartsen deel aan het monitoringsysteem. De apotheken en vroedvrouwpraktijken hebben op woensdag 25 maart hun eerste vragenlijsten ingevuld. De thuisverpleegkundigen zullen binnenkort aansluiten. We bekijken de mogelijkheid om de diensten voor gezinszorg te laten instappen. Ook zij gaven aan te willen deelnemen aan het monitoring systeem. De rapporten gaan naar de bevoegde instanties/beroepsgroepen, en van daaruit worden eventuele verdere stappen genomen.
 • Diensten Maatschappelijk werk West-Vlaanderen 

 

  • De Diensten Maatschappelijk Werk blijven de toegangspoort voor ondersteunings- en zorgvragen. In bijgevoegde brief informatie over de werking en contactgegevens.
 • Vrij CLB Houtland (Torhout – Zedelgem – Ichtegem – Koekelare – Kortemark – Ruddervoorde – Lichtervelde – Zwevezele)
  • De CLB-chat is tijdens de Corona crisis 4 dagen per week (ma-do) van 14.00 tot 21.00 uur paraat voor leerlingen en ouders. Ook tijdens de Paasvakantie.
  • Vrij CLB Houtland voorziet tijdens de Paasvakantie (m.u.v. Paasmaandag) een telefoonpermanentie via ons nummer 050 / 23 15 17. Beeldbellen of chatten kan ook.

 

 • Graag deze informatie m.b.t. de dienstverlening:

Openingsuren tijdens de Paasvakantie: maandag – donderdag: 8.30 – 12.00 en 13.00 – 16.30 uur; vrijdag 8.30 – 12.00 en 13.00 – 16.00 uur.

 • TIP: Filmpjes voor kinderen en volwassenen met een mentale beperking (Samenwerking Open Thuis Limburg en ZITDATZO) https://youtu.be/Oci7-4Gx-GM
 • https://youtu.be/W5tHz_APUJQ
 • Twee filmpjes worden via deze e-mail gratis verspreid onder organisaties die werkzaam zijn onder het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het ene filmpje is wat trager opgesteld om een diepe verwerking mogelijk te maken, het andere is wat flitsender opgebouwd om cliënten met een kortere aandachtspanne ook te bereiken. “Dankzij Sclera en Pictostudio konden we gebruik maken van pictogrammen, visuele voorstellingen van de belangrijke elementen van het filmpje.” De video’s zijn vrij toegankelijk via een YouTube-kanaal:

Met vriendelijke groeten,
Kaatje Loeys
Voor ELZ Houtland en Polder

UPDATE 30/03/2020, maatregelen binnen Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke en Beernem

Beste partners,

Hierbij de nieuwe update.

Vanaf nu kunt u alle voorgaande informatie op onze website vinden: https://www.eerstelijnszone.be/overzicht-informatie-covid-19-corona-in-elz-we40

U vindt daar 5 luiken terug:
Algemene informatie
Maatregelen binnen de lokale besturen
Informatie van partners
    Informatie voor de burger
    Verdere informatie

 • Enkel de nieuwe informatie zal nog in de mailings opgenomen worden.

INFORMATIE VAN PARTNERS

 

 

 

 

 • Info vanuit Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken:
  • Minister De Backer heeft de opdracht gekregen om de tekorten aan beschermingsmiddelen en andere in kaart te brengen en te remediëren. Men heeft hiertoe een groep experten aangetrokken die er op korte termijn in geslaagd zijn om een éénduidige toegangspoort te maken. U dient zelf uw tekorten door te geven: https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl

 

 

Bedankt aan allen voor alle inspanningen in deze moeilijke tijden!

Stuur deze mail gerust door aan uw collega’s.

Met vriendelijke groeten,

Vzw Eerstelijnszone WE40
info@we40.be – www.we40.be
Ondernemingsnummer 0738755661
RPR Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Brugge
Maatschappelijke zetel: Baron Ruzettelaan 7 bus 1, 8310 Brugge

Update 26/03/2020

Beste partner,

Beste zorg- of hulpverlener,

Info over aanlevering van materiaal

Er worden door de Federale en Gewestelijke overheden opnieuw bestellingen van chirurgische mondmaskers en FFP2-maskers geplaatst. De verdeling wordt gecoördineerd door de gouverneurs van de provincies. Om de mondmaskers efficiënt te kunnen verdelen, hebben de overheden de volgende prioritaire doelgroepen aangewezen: ziekenhuizen, ambulances, triagecentra, gezondheidswerkers, laboratoriumpersoneel en verdachte/bevestigde gevallen in woonzorgcentra. Het volledige artikel is hier te vinden.

Hierbij ook een oproep op het materiaal efficiënt in te zetten en een eenduidige werkwijze te hanteren, ook bij huisbezoeken.

Tekorten en overschotten mag u nog steeds doorgeven, we kijken hoe we dit best bij de juiste diensten of personen krijgen.

Info voor vrijwilligers:

Info van de lokale besturen:

 • Torhout: Eerder deze week werd een burgemeestersbesluit uitgevaardigd om zorgpersoneel voorrang te geven in de Torhoutse voedingswinkels en apothekers. Het gaat over een voorrangsregeling voor huisartsen, apothekers, (zelfstandige) verpleegkundigen en personeel van ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en VAPH-voorzieningen. De voorrangskaart in bijlage. Meer info: https://www.torhout.be/voorrangsbewijs-voor-zorgpersoneel

Info van partners:

 • Vanuit de Vereniging voor diensten Gezinszorg Zorggezind:

De huidige situatie waarin we ons op de eerste lijn bevinden is uniek en de impact ongezien. Als diensten voor gezinszorg staan we samen met de andere partners in de eerste lijn meer dan ooit klaar voor onze cliënten. Omdat hier op sommige plaatsen onduidelijkheid over heerst dit schrijven. De diensten voor gezinszorg blijven werken. Voor alle duidelijkheid houdt dit ook de mogelijkheid van kraamzorg of poetshulp in.

De verdere evolutie van deze crisis kan bij schaarste aan inzetbaar personeel ertoe leiden dat de diensten moeten prioriteren, daarom hebben we ook reeds de nodige afspraken gemaakt om noodzakelijke ondersteuning te garanderen.  Als diensten werken we ook mee aan de uitwerking van de schakelzorg en bereiden we ons voor op cohortzorg om maximaal de veiligheid van niet-besmette cliënten te vrijwaren. Binnen de eerstelijnszone kan er dan ook in deze speciale tijd op alle diensten voor gezinszorg gerekend worden.

 • VIVEL (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn): COVID-19: Eerstelijnszorg gaat viraal tegen Corona

Grote organisaties zoals de diensten voor gezinszorg en diensten voor thuisverpleging, hebben zelf al een monitoringsysteem opgezet. Voortaan krijgen ook andere zorgverleners in de eerste lijn – huisartspraktijken, CRA’s, triageposten, apotheken, vroedvrouwen en thuisverpleegkundigen – op vaste momenten (dagelijks voor de huisartsen, 2 keer per week voor de andere beroepsgroepen) een korte vragenlijst. Hoeveel patiënten heb je vandaag geholpen? Is er voldoende personeel om de zorgtaken uit te voeren? Is er genoeg beschermend materiaal voorhanden? De oproep om deel te nemen aan de monitoring wordt via de betrokken beroepsgroepen verspreid.

Op basis van de antwoorden wordt een overzicht gemaakt van de situatie in het hele land. Per eerstelijnszone (ELZ) en beroepsgroep wordt een statusrapport opgemaakt dat zowel lokaal als op Vlaams niveau gebruikt kan worden. Elke zorgraad en elke beroepsgroep ontvangt op regelmatige tijdstippen deze rapporten en kan er gericht acties aan koppelen, zoals het opzetten van cohortzorg, schakelzorgcentrum, …

Hebt u informatie die van nut is voor de partners binnen eerstelijnszone (of zelfs daarbuiten)? Aarzel niet om contact op te nemen!
Dank voor al uw inspanningen!

Met vriendelijke groeten,

Kaatje Loeys

Namens ELZ Houtland en Polder