Categorie: Geen categorie

Dringend kandidaten uit Middelkerke, De Haan, Oostende en Bredene gevraagd

KNWV vraagt dringend aan de collega’s die actief zijn in de gemeentes Middelkerke, De Haan, Oostende en Bredene om onze beroepsgroep te vertegenwoordigen in de zorgraad ELZ Middenkust die in 2025 van start gaat. Nu gebeurt dit door een podologe …..

 

U kan opteren
– om enkel lid te worden van de Algemene Vergadering.
– en/of om als bestuurder te fungeren binnen het bestuursorgaan van de Zorgraad.
KNWV rekent op u dat ook de kinesitherapie en de kinesitherapeut een stem heeft in de Eerstelijnszone Middenkust !!
Klik hier voor alle informatie betreffende uw kandidaatstelling

Wil je graag Vlaamse Otago instructeur worden?

In het najaar van 2024 organiseert het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen opnieuw de opleiding tot Vlaamse Otago instructeur.

Professionele zorgverleners en/of paramedici met ervaring of interesse in beweging (kinesitherapeuten, bewegingswetenschappers, leerkrachten lichamelijke opvoeding, ergotherapeuten, (revalidatie)verpleegkundigen, …), worden opgeleid in het instrueren en begeleiden van het wereldwijd bekende en evidence-based (Vlaamse) Otago oefenprogramma aan thuiswonende ouderen. Het programma zet in op het verbeteren van de spierkracht, het evenwicht en de mobiliteit en zorgt voor een vermindering van het aantal valincidenten, het verhogen van het zelfvertrouwen en het langer zelfstandig thuiswonen bij oudere personen.

Na het succesvol afronden van de opleiding, ontvangen de deelnemers een getuigschrift van erkende instructeur waarmee men toe kan treden tot het Vlaamse Otago netwerk. Op die manier kan men ook bijdragen aan de verdere implementatie van het Vlaamse Otago oefenprogramma in Vlaanderen.

De opleiding gaat door op donderdag 12 september, maandag 30 september en maandag 14 oktober 2024 in Gent.

Inschrijven voor de opleiding kan via https://www.valpreventie.be/opleiding-tot-vlaamse-otago-instructeur

Nieuwsberichten uit uw Eerstelijnszone

Door het toenemend aantal infomomenten en trainingen in de Eerstelijnszones wordt het voor onze kinekring een onmogelijke opdracht om alle nieuwsberichten uit haar 5 Eerstelijnszones  verder te leiden naar haar leden. Wilt u derhalve op op de hoogte blijven  van dergelijke initiatieven in uw ELZ , gelieve u dan  aan te sluiten op de mediakanalen en/of nieuwsbrieven die onderaan worden vermeld..

Onder voorbehoud van updates en/of afgesloten inschrijvingen , elen we volgende info mee…..

Voor collega’s uit de ELZ Oostkust :  een interprofessionele training ivm een project Halt2Diabetes, bestaande uit (1) een online top eigen tempo te volgen E-learning over Bewegen Op VeVwijzing en HALT2Diabetes, (2) een workshop motiverende gespreksvoering op 27 mei ‘24 (13.00 – 17.00u) in Knokke, en (3) een Intervisie-moment op 25 juni ‘24 (11u30 – 13u) in Damme. Registratie voorbehouden voor collega’s  uit ELZ Oostkust

Voor collega’s uit ELZ WE40  wordt ism met LOGO Brugge-Oostende, een gratis intercollegiale training “Zorgverstrekkers versterken” georganiseerd in Beernem , bestaande uit 4 sessies: op 16/5 en 25/6, telkens van 12u tot 14u (de volgende sessies worden met de deelnemers bepaald)

Voor collega’s uit ELZ Houtland_Polder de interactieve en praktijkgerichte vorming  “traumasensitief werken” voor cliënten met seksueel trauma, op dinsdag 4 juni 2024 (19:30 tot 21:30) in Torhout.

 

Hierna nog even de nodige links van de 5 ELZ’s waarin KNWV gemandateerd is.

De Eerstelijnszone Brugge groepeert Brugge (8000) en haar deelgemeenten Assebroek en Sint-Kruis (8310), Sint-Andries en Sint Michiels (8200) en Zeebrugge (8380).
Nieuwsbrief

De Eerstelijnszone Houtland-Polder groepeert Gistel (8470), Ichtegem (8480), Koekelare (8680), Kortemark (8610), Oudenburg (8460) en Torhout (8820).
NieuwsbriefLinkedIn

De Eerstelijnszone Oostkust bestaat uit De Haan (8420), Blankenberge (8370), Zuienkerke (8377), Knokke-Heist (8300 en 8301)  en Damme (8340).
Nieuwsbrief  –  Facebook

De Eerstelijnszone Oostende – Bredene is bevoegd voor Oostende (8400) en Bredene (8450)
tweemaandelijkse nieuwsbrief –  Facebook  – LinkedIn

De Eerstelijnszone WE 40 groepeert Beernem (8730), Oostkamp (8020), Zedelgem (8210) en Jabbeke (8490).
NieuwsbriefLinkedIn

 

 

Informeer uw patiënten over de casemanager

KNWV verkondigde eerder al in haar Hot News dd 23 februari 2024 dit Vlaams project aan.

Omdat casemanagers een belangrijke steun kunnen betekenen voor personen getroffen door ALS, Huntington, MS of Parkinson , herinneren we onze leden aan het belang van het delen van de informatie over dit project dat uitvoerig wordt beschreven op de website van ZorgNet Icuro  (https://www.zorgneticuro.be/nieuws/nieuw-casemanagement-voor-mensen-met-als-huntington-ms-en-parkinson) .

We vatten even samen .

De persoon met een complexe zorg- en ondersteuningsnood , getroffen door de ziekte van ALS, Huntington, MS of Parkinson kan zichzelf of via hulp van een naaste , aanmelden bij de verschillende liga’s per mail of telefoon via onderstaande contactgegevens.

De casemanagers van deze organisaties hebben expertise binnen deze chronische ziektebeelden , bezitten de kennis van de (gespecialiseerde) zorg- en hulpmogelijkheden in Vlaanderen en fungeren  zowel als een verbindingspersoon en als zorg- en welzijnscoördinator , zeker voor personen die nog geen gebruik (kunnen) maken van het programma van globale tenlasteneming aan het RIZIV (https://www.riziv.fgov.be/nl/thema-s/verzorging-kosten-en-terugbetaling/ziekten/mentale-en-neurologische-stoornissen/neurologische-ziekte-in-een-gevorderd-stadium-globale-tenlasteneming#waaruit-bestaat-het-alternatief-programma)